Data en kosten

Meer informatie over de cursus PROFclass, zoals leerdoelen, data, kosten en aanmelden:

 

Module 1: De eigen praktijk centraal

Module 2: Samenwerken in de wijk