Serious game

In de PROFclass wordt gebruik gemaakt van een serious game, ontwikkeld door het NIVEL. Met deze game kunnen deelnemers op basis van scenario’s in een levensechte, uitdagende maar veilige leeromgeving oefenen in strategisch management. De game is voornamelijk web-based (virtueel), maar bevat ook offline (real world) elementen voor diepgang.

 

De serious game is opgebouwd uit drie levels:

 

Level 1: het beoordelen van een over te nemen praktijk.

In dit level leren we om op een gestructureerde manier een praktijk te beoordelen. Welke criteria zijn van belang? Waar let je op?

 

Level 2: het inrichten van de over te nemen praktijk.

Een goede basisorganisatie is essentieel voor de huisartsenpraktijk. Welke elementen zijn van belang bij zorgaanbod, personeel en productie.

 

Level 3: het uitbouwen van de overgenomen praktijk.

In dit laatste level gaan we in op de taken en verantwoordelijkheden die je als werkgever hebt t.a.v. je personeel. Ook het borgen van je eigen positie is daarbij van belang.

 

Elk level bestaat uit twee onderdelen:

  • Kennisronde: deze ronde speelt de deelnemer individueel thuis.
  • Een gameronde: deze ronde wordt in vaste teams van twee personen gespeeld op de onderwijsdagen.

 

Na afloop van ieder level krijgen deelnemers feedback vanuit het systeem en plenair gerichte feedback van een ervaren docent. Hiermee wordt bereikt dat de teams ook van elkaars inzichten en beslissingen leren.