Module 2 Samenwerken in de wijk

Een oud-cursist over de PROFclass:.

De PROFclass heeft ervoor gezorgd dat ik meer zelfbewust mijn rol als regisseur in de zorg durf te  nemen!"


In module 2 die 5 onderwijsdagen beslaat, ligt de focus op samenwerken in het huisartsen-samenwerkingsverband, voorheen de HAGRO gernoemd, en in de wijk. U werkt in deze module aan een projectplan / business case voor een concreet multidisciplinair zorgaanbod dat u samen met partners in de wijk wilt gaan realiseren.

Daarbij komen het opzetten van een (huisartsen)samenwerkingsverband, het besturen en project- en financieel management aan de orde. U leert ook over populatiemanagement, medisch leiderschap, marketing en communicatie en ICT in de huisartsenpraktijk.


U krijgt voorbereidingsopdrachten voor elke onderwijsdag en toepassingsopdrachten na afloop daarvan. Deze voorbereidings- en toepassingsopdrachten worden uitgevoerd in de praktijk. U kunt op deze manier de verworven kennis en vaardigheden direct toepassen.

 

Leerdoel

  • Formuleren van visie op samenwerken in de wijk.
  • Definiëren en identificeren subdoelgroepen in wijk of praktijkgebied.
  • Ontwikkelen van projectplannen / business cases voor samenwerkingsprojecten.
  • Verwerven inzicht in organisatorische, juridische en financiële aspecten van samenwerkingsverbanden.
  • Toepassen van marketing principes.
  • Ontdekken van ICT-mogelijkheden voor huisartsenzorg en geïntegreerde zorg.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie, 085-0480068